Administration via Parakeys Webbportal

Webbportalen används för att hantera användare, nycklar, dörrar samt se passage- och administrationsloggar.

Jonas Arvidsson avatar Emil Janitzek avatar Cecilia Rubinstein avatar
54 artiklar i denna samling
Skrivet av Jonas Arvidsson, Emil Janitzek och Cecilia Rubinstein
Hantera användare

Ta bort flertalet användare

Markera och radera flera användare åt gången.
Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Redigera en användare

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Filtrera användare

Applicera filter för att enklare hitta rätt användare.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad innebär status på färgerna under "users"?

Här hittar du beskrivning av färgkoderna vid varje enskild användare.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Tagga användare

Underlätta hanteringen av era användare. Segmentera genom att tagga en eller flera användare.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Exportera användare

Så här får du fram en lista över era användare i csv-format eller för e-post.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Inaktiva användare

Sortera fram inaktiva användare för att enkelt rensa bort eller skicka en ny inbjudan till dem.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Rensa bort användare som inte installerat Parakey-appen

Så här går ni tillväga för att rensa bort användare som aldrig installerat Parakey-appen och som därför inte kommit igång.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ta bort en användare

Så här går du tillväga för att ta bort en användare från en plats.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan
Hantera nycklar

Radera en befintlig nyckel

Så här gör du för att ta bort en nyckel som inte längre används eller av någon annan anledning inte ska finnas kvar.
Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Information om en nyckel

Såhär kan du som administratör hitta mer detaljerad information om en nyckel, t ex "vem skapade nyckeln", "vem har tillgång till nyckeln".
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur ser jag hur länge en nyckel är giltig?

I detaljvyn för en tidsbegränsad nyckel kan du enkelt se när nyckeln är giltig.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Byta namn på en nyckel

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hantera manuell dörruppställning för era nycklar

Gör det möjligt att låta dörren stå upplåst längre än vanligt, ex. vid event.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Lägga till och ta bort dörrar ifrån en nyckel

För att kunna ha access till en dörr behöver man lägga till en dörr till en eller fler nycklar.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hantera säkerhetsschema för era nycklar

Skapa ett återkommande veckoschema för vilka tider på dygnet en nyckel ska gå att använda.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Temporärt spärra en nyckel

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ta bort en nyckel ifrån användare

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan