Alla samlingar
Parakey Webbportal
Hantera användare
Rensa bort användare som aldrig loggat in
Rensa bort användare som aldrig loggat in

Så här går du tillväga för att ta bort användare som aldrig loggat in i Parakey-appen och som därför inte kommit igång.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Att ta bort användare som aldrig loggat in kan vara ett effektivt sätt att rensa bort användare som fortfarande har en aktiv nyckel men som av någon anledning inte valt att komma igång med mobila nycklar.

  1. Gå till Användare.

  2. Tryck på Status.

  3. Välj Aldrig loggat in. Listan med användare uppdateras automatiskt.

  4. Markera kryssrutan på menyraden för att välja alla användare på sidan som matchar filtret.

    ❗️Notera att det kan finnas fler användare på andra sidor som matchar filtret. Tryck på Välj alla [antal] användare för att även inkludera dem.

  5. Tryck därefter på Ta bort i menyraden.

  6. Bekräfta genom att trycka på Ta bort i rutan som dyker upp.

Fick du svar på din fråga?