Skicka ut en tidsbegränsad nyckel

Skicka en tidsbegränsad nyckel till exempelvis gäster, besökare eller någon som bara behöver access under en viss tid.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser den nya versionen av Parakey Webbportal som du når genom att trycka på Try the new portal längst upp till höger. Vi rekommenderar att du hanterar nycklar där.

För att skicka ut en tidsbegränsad nyckel följer du stegen i artikeln om hur du skickar ut en nyckel och anger ett tidsintervall för när nyckeln ska vara giltig.

❗️Om du väljer en nyckel som skapats med samma tidsbegränsningar för alla användare kan individuell tidsbegränsning inte sättas.

💡 Om nyckeln som skickas har ett schema applicerat på sig respekteras alltid schemats tidsbegränsningar.

Om schemat säger att nyckeln bara kan användas på onsdagar kl. 12-17 och du skickar en tidsbegränsad nyckel som gäller i 30 dagar kommer användaren bara ha access på onsdagar kl. 12-17 tills dess att 30 dagar har passerat.

💡 Kärt barn har många namn: en tidsbegränsad nyckel kan också kallas för en tillfällig nyckel eller en temporär nyckel

Fick du svar på din fråga?