Gå till Parakey

För att skicka ut en tidsbegränsad nyckel följer du stegen i artikeln om hur du skickar ut en nyckel och anger ett tidsintervall för när nyckeln ska vara giltig.

💡 Tidsbegränsade nycklar respekterar alltid inställningarna på nyckeln. Om nyckelns inställningar säger att den bara är giltig på onsdagar kl. 12-17 och du skickar en tidsbegränsad nyckel som gäller i 30 dagar kommer användaren bara ha access på onsdagar kl. 12-17 tills dess att 30 dagar har passerat.

Fick du svar på din fråga?