Skapa nyckelschema

Skapa ett återkommande schema för när en nyckel ska gå att använda. Du kan även lägga till undantag, t ex för röda dagar.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser den nya versionen av Parakey Webbportal som du når genom att klicka på Try the new portal längst upp till höger. Vi rekommenderar att du hanterar nycklar där.

❗️ Nyckelschema ersätter det som kallades Security level i den gamla webbportalen

Nyckelschema används för att begränsa när en nyckel ska gå att använda, t ex om nyckeln enbart ska gå att använda på vardagar mellan 7-18 så kan du enkelt skapa ett schema för detta.

 1. Klicka på Keys i menyn och därefter på Schedules.

 2. Klicka på Create.


 3. Namnge schemat, ange tidszon och klicka på Next.


 4. Markera dagarna du vill skapa ett schema för, ange mellan vilka tider en nyckel med schemat ska kunna användas och klicka på Add time to schedule.


  ❗️I dagsläget stödjer nyckelscheman endast hela timmar. Anges annat än heltimmar kommer detta att avrundas. Parakey jobbar på en kommande uppdatering avseende detta.


  💡 Du kan lägga till fler tidsintervall på en eller flera dagar genom att upprepa detta steg.  💡 Du kan även redigera tidsintervallen under respektive dag.


 5. Klicka på Next.

 6. Ange eventuella undantag i schemat som då skriver över det ordinarie schemat för den veckodagen.

  1. Välj datum och klicka på Add exception.


  2. När du lagt till ett undantagsdatum kan du även specificera avvikande tider för det aktuella datumet, t ex om nycklar med detta schema ska kunna användas under en kortare tid än vanligt.   💡 Om du inte anger någon tid kommer nycklarna inte kunna användas alls under undantagsdagen.


   💡 Du kan lägga till fler undantagsdatum.

 7. Klicka på Save för att spara schemat.

💡 När du ändrar ett nyckelschema slår det automatiskt igenom och gäller för alla användare som har en nyckel med det aktuella schemat.

Fick du svar på din fråga?