Skapa nyckelschema

Skapa ett återkommande schema för när en nyckel ska gå att använda. Du kan även lägga till undantag, t ex för röda dagar.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Nyckelschema ersätter det som kallades Security level i den gamla webbportalen

Nyckelschema används för att begränsa när en nyckel ska gå att använda, t ex om nyckeln enbart ska gå att använda på vardagar mellan 7-18 så kan du enkelt skapa ett schema för detta.

 1. Gå till Scheman och tryck på Skapa.

 2. Namnge schemat, ange tidszon och och välj att skapa ett schema för begränsning av nycklar. Tryck sedan på Nästa.

 3. Markera dagarna du vill skapa ett schema för, ange mellan vilka tider en nyckel med schemat ska kunna användas och tryck på Lägg till.

  ❗️I dagsläget stödjer nyckelscheman endast hela timmar. Anges annat än heltimmar kommer detta att avrundas.

  💡 Du kan lägga till fler tidsintervall på en eller flera dagar genom att upprepa detta steg.


  💡 Du kan även redigera tidsintervallen under respektive dag.

 4. Tryck på Nästa.

 5. Ange eventuella undantag i schemat som då skriver över det ordinarie schemat för den veckodagen.

  1. Välj datum och klicka på Lägg till.

  2. När du lagt till ett undantagsdatum kan du även specificera avvikande tider för det aktuella datumet, t ex om nycklar med detta schema ska kunna användas under en kortare tid än vanligt.
   ​​


   💡 Om du inte anger någon tid kommer nycklarna inte kunna användas alls under undantagsdagen.

   💡 Du kan lägga till fler undantagsdatum.

 6. Tryck på Skapa.

💡 När du ändrar ett schema som begränsar nycklar slår det automatiskt igenom och gäller för alla användare som har en nyckel med det aktuella schemat.

Skapa ett schema som sträcker sig över flera dagar

Nyttja Slutet av dagen-togglen om du vill skapa ett schema som sträcker sig över flera dagar, t ex från 20.00 dag 1 till 02.00 dag 2. I detta exempel:

 1. Ange 20.00 till Slutet av dagen för dag 1.

  💡 Slutet av dagen innebär 23:59:59. Detta gör att schemat fungerar utan avbrott, om man bara anger 23:59 skulle det sluta fungera mellan 23:59:00 - 23:59:59

 2. Ange 00.00 till 02.00 för dag 2.

Fick du svar på din fråga?