Alla samlingar
Parakey Webbportal
Hantera nycklar
Aktivera funktionen Håll upplåst (manuell dörruppställning)
Aktivera funktionen Håll upplåst (manuell dörruppställning)

Gör det möjligt för användare att låta en dörr, port, grind eller liknande stå upplåst längre än vanligt, t ex vid event.

Hanna Dahlström Språng avatar
Skrivet av Hanna Dahlström Språng
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I en nyckels inställningar kan du som som har rollen Ägare, Administratör eller Installatör aktivera funktionen Håll upplåst. Därefter kan alla som har nyckeln låta låsen som ingår i nyckeln vara upplåsta under en längre tid än vanligt, dock inte längre än nyckelns giltighetstid. Perfekt t ex vid event, när många ska passera in under en kort tid.

💡 Den som vill låta något stå upplåst måste fysiskt vara på plats och låsa upp

👉 Låt en dörr, port, grind eller liknande stå upplåst

  1. Gå till Nycklar och tryck på nyckeln du vill aktivera funktionen för.
    ​​

  2. Under Inställningar, vid Rättigheter och tryck på Redigera.

  3. Aktivera funktionen genom att slå på Tillåt att låset hålls upplåst och tryck på Spara.

Fick du svar på din fråga?