Alla samlingar
Parakeys Webbportal
Hantera nycklar
Aktivera funktionen Håll upplåst (manuell dörruppställning)
Aktivera funktionen Håll upplåst (manuell dörruppställning)

Gör det möjligt att låta dörren stå upplåst längre än vanligt, ex. vid event.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad idag

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar nycklar där.

I en nyckels inställningar kan du som som har rollen Owner, Administrator eller Installer aktivera funktionen Håll upplåst. Därefter kan alla som har nyckeln låta dörrarna som ingår i nyckeln stå upplåsta under en längre tid än vanligt, dock inte längre än nyckelns giltighetstid. Perfekt t ex vid event, när många ska passera in under en kort tid.

❗️Endast dörrar med Parakey Styrbox eller Slim kan hållas upplåsta

💡 Den som vill låta en dörr stå upplåst måste fysiskt vara på plats och låsa upp dörren 👉 Låt en dörr stå upplåst

  1. Gå till Keys och klicka på nyckeln du vill aktivera funktionen för.

  2. Under Permissions, aktivera funktionen genom att slå på Allow the door to be kept unlocked.


Vill du istället schemalägga dörruppställning? 👉 Så här skapar du ett dörrschema

Fick du svar på din fråga?