Skapa en tidsbegränsad nyckel
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

En tidsbegränsad nyckel är perfekt om ni vill att alla användare som har denna nyckel ska ha samma tidsbegränsning. Det är inte möjligt att ändra tidsbegränsningen per användare. Dessa typer av nycklar passar mycket bra för till t.ex. tillfälliga evenemang som har en fast start och sluttid. Om ni har flera praktikanter som ska ha tillgång under en viss tid. Eller tidsbegränsade besökare.

Vill du skicka ut olika tidsbegränsningar per användare så ska du istället läsa artikeln Skicka ut en tidsbegränsad nyckel.

  1. Gå till "Keys"-fliken.

  2. Klicka på "Create a new key".

  3. I det nya fönstret väljer de dörrar du vill ska ingå i den nya nyckeln och klickar på "Next".

  4. Tryck på "Next" för att komma förbi säkerhetsschemat.

  5. Förutom att välja namn på din nya nyckel väljer du här även start och sluttid. Observera att om du sätter start och sluttid så kommer det gälla för alla som får denna nyckel.

  6. Klicka på "Create key" för att skapa din nya nyckel. Din nyckel kommer nu ha en ikon med en klocka på sig för att symbolisera att den är tidsbegränsad.

Exempel på hur man sätter start och sluttid på en nyckel. Ni kan även använda "Quick selection" för att automatiskt sätta datumet till några smarta default datum.

Fick du svar på din fråga?