Exportera användare
Så här får du fram en lista över era användare i csv-format eller för e-post.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan
  1. Gå till fliken Users och markera de användare du vill exportera.

    💡 Tips! Markera flera användare i listan genom att hålla inne Control (Command för Mac) och klicka på användarna.

    💡 Tips 2! Applicera ett filter för att snabbt och smidigt hitta rätt användare.

  2. Klicka på knappen Select all matching users (eller Select all users om det inte finns något aktivt filter).

    💡 Om du markerat flera användare med Control/Command kommer du vidare automatiskt.

  3. Klicka på Export e-mail addresses.

  4. Ett nytt fönster öppnas med två flikar: E-mail client och CSV. Båda flikarna innehåller en textruta med de valda användarna formaterade enligt respektive format. Markera och kopiera användarna.

Fick du svar på din fråga?