Skicka ut en nyckel till en användare
Här beskrivs hur du med några få steg ger access till en användare.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan
  1. Klicka på knappen Give access till vänster på startsidan (Dashboard).


  2. Fyll i e-postadress till den du vill bjuda in och klicka på e-postadressen nedanför eller tryck Enter för att välja den.


  3. Användaren du håller på att bjuda in visas nu till höger i fönstret och du går vidare vidare genom att klicka på Next.

    💡 Tips! I detta steg kan du lägga till fler användare om du vill skicka nyckeln till flera samtidigt.


  4. Välj den eller de nycklar som användaren ska få tillgång till och klicka på Next.


  5. Ange när nyckeln/nycklarna ska vara giltiga för användaren och klicka på Send key.


Nya användare får då ett inbjudningsmail och befintliga användare får en notis i appen om den nya nyckeln.


Läs gärna vidare

Fick du svar på din fråga?