Alla användare som bjuds in till en plats får rollen Guest. Användare som ska kunna hantera t ex dörrar, nycklar och användare på platsen kan tilldelas en ny roll. Se de olika rollernas rättigheter i tabellen nedan👇

Rollernas rättigheter

Guest

App Guest Manager

Guest Manager

Installer

Admin-istrator

Owner

Webb-portalen

Hantera sitt konto

Hantera använ-dare

Delvis

Delvis

- Bjuda in, ta bort & skicka nycklar

- Dela ut & ta bort roller

Delvis - endast andra Installers

Delvis - inte rollen Owner

- Skapa, ändra & ta bort egna fält

Hantera dörrar

- Lägga till, ändra & ta bort dörrar

- Skapa, ändra & ta bort schema-lagd dörrupp-ställning

Skapa, ändra & ta bort nycklar

Skapa, ändra & ta bort nyckel-schema

Se händelse- och admin-loggar

Ändra platsinst-ällningar

Appen

Se platsinfo

Bjuda in, ta bort och skicka nycklar*

Lägga till dörr

Programmera NFC-stickers

Aktivera schema

Uppdat-era mjukvara

*Funktionen kräver aktivering

Hittade du svaret?