Roller och rättigheter
I denna artikel beskriver vi de olika rollernas rättigheter i appen och webbportalen.
Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Alla användare som bjuds in till en plats får rollen Guest. Användare som ska kunna hantera t ex dörrar, nycklar och användare på platsen kan tilldelas en ny roll. Se de olika rollernas rättigheter i tabellen nedan👇

Rollernas rättigheter

Webbportalen

Guest

App Guest Manager

Guest Manager

Installer

Administrator

Owner

Hantera sitt konto

Hantera användare

Delvis

Delvis

- Bjuda in, ta bort & skicka nycklar

- Dela ut & ta bort roller

Delvis - endast andra Installers

Delvis - inte rollen Owner

- Skapa, ändra & ta bort egna fält

Hantera dörrar

- Lägga till, ändra & ta bort dörrar

- Skapa, ändra & ta bort schemalagd dörruppställning

Skapa, ändra & ta bort nycklar

Skapa, ändra & ta bort nyckelschema

Se händelse- och admin-loggar

Ändra platsinställningar

Appen

Guest

App Guest Manager

Guest Manager

Installer

Administrator

Owner

Se platsinfo

Bjuda in, ta bort och skicka nycklar*

Lägga till dörr

Programmera NFC-stickers

Aktivera schema

Uppdatera mjukvara

* Funktionen kräver aktivering

Fick du svar på din fråga?