Bjud in användare

Så här gör du för att bjuda in en eller ett fåtal användare.

Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

💡 Du kan även bjuda in enstaka användare genom att skicka dem en nyckel.

 1. Gå till Användare och tryck på Bjud in.

 2. Ange e-postadress till en ny användare.

  💡Här kan du välja om användaren ska ha adminstrativa rättigheter.

  💡Du kan även lägga till ytterligare information om användaren genom att trycka på “Redigera”-ikonen.

  💡Vill du bjuda in ytterligare användare, tryck på Lägg till ytterligare.

 3. Välj om du direkt ska skicka nycklar till användaren/användarna och tryck på Bjud in.

 4. Användarna bjuds in. Om du har valt att direkt skicka nycklar till dem, välj nyckel/nycklar att skicka. Tryck sedan på Nästa.

 5. Ange när nyckeln/nycklarna ska vara giltiga för de nya användarna. Tryck sedan på Skicka nyckel.

Fick du svar på din fråga?