Hur länge sparas personuppgifter i loggarna
Som standard lagras personuppgifter 90 dagar i händelseloggarna. Under Settings kan administratörer och ägare ändra antalet dagar.
Denice Wijk avatar
Skrivet av Denice Wijk
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar inställningar där.

Personuppgifter lagras som standard i 90 dagar i händelseloggarna, därefter finns loggen kvar utan personuppgifter.

Så här ändrar du hur länge personuppgifter ska lagras

❗️Du behöver ha rollen Owner eller Administrator på platsen

  1. Gå till Settings.

  2. Klicka på Edit.

  3. Under Log retention kan du klicka i 30 days, 90 days eller Custom. Under Custom kan du själv ange antalet dagar loggar ska lagras.

  4. Klicka på Save.

Fick du svar på din fråga?