Som standard sparar vi personuppgifter i 90 dagar i våra passageloggar, efter detta kommer passageloggen finnas kvar men alla uppgifter som går att koppla till personen är rensade.

Som kund hos Parakey kan ni själva ändra hur länge personuppgifter ska sparas för att passa era egna användar- och integritetsvillkor. Ni kan ändra detta i inställningar för er plats genom följande steg.

  1. Logga in på My Parakey

  2. Om ni har flera platser, välj först den plats ni vill ändra inställningar på genom att klicka på den platsens namn i listan.

  3. Klicka på "Settings"

  4. Scrolla ner till sektionen "Log retention"

  5. Välj mellan 30, 90 dagar eller "Custom" för att själv ange antalet dagar.

  6. Spara ändringarna genom att trycka på "Save"

Hittade du svaret?