Alla samlingar
Parakey Webbportal
Händelse- och passageloggar
Hur länge sparas personuppgifter i loggarna
Hur länge sparas personuppgifter i loggarna

Som standard lagras personuppgifter 90 dagar i händelseloggarna. I platsens inställningar kan ägare och administratörer ändra antalet dagar.

Denice Wijk avatar
Skrivet av Denice Wijk
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

💡 Personuppgifter lagras som standard i 90 dagar i händelseloggarna, därefter finns loggen kvar utan personuppgifter.

Så här ändrar du hur länge personuppgifter ska lagras

❗️Du behöver ha rollen Ägare eller Administratör på platsen

  1. Gå till Inställningar.

  2. Vid Loggning, tryck på Redigera.

  3. Här kan du välja 30 dagar, 90 dagar eller Anpassad. Under Anpassad kan du själv ange antalet dagar loggar ska lagras.

  4. Tryck på Spara.

Fick du svar på din fråga?