Alla samlingar
Parakey Webbportal
Hantera användare
Skapa egna fält för användarinformation (Custom fields)
Skapa egna fält för användarinformation (Custom fields)

Skapa egna fält för att lägga till skräddarsydd information om användare - t ex företag eller parkeringsplats.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

💡 Egna fält ersätter funktionen som kallades taggar i den gamla webbportalen.

Egna fält gör det möjligt för er att lägga till egen information om användare på er plats. Det kan t ex vara lägenhetsnummer, parkeringsplats, företag, avdelning eller medlemsnummer - information som ni sedan kan använda när ni filtrerar eller söker på användare.

Så här skapar du egna fält

  1. Gå till fliken Inställningar och tryck sedan på Egna fält i menyn.

  2. Under Användarfält, tryck på Skapa.

  3. Namnge det nya fältet och tryck på Spara.

    💡Om ni har underliggande platser visas även ett val för att lägga till det nya fältet på alla underliggande platser, vilket gör att samma fält visas på samtliga underliggande platser också.

Fick du svar på din fråga?