Vad är en nyckel?

En nyckel kan låsa upp en eller flera dörrar. Som administratör, ägare eller installatör kan du skapa olika varianter av nycklar beroende på användningsområde. För att ge användare tillträde till olika dörrar skickar du dem en eller flera nycklar. Med andra ord extraknäcker nycklar som grupper.


Skapa en nyckel

  1. Gå till fliken Keys och klicka på Create a new key.


  2. Välj sedan den eller de dörrar du vill ska ingå i nyckeln och klicka på Next.


  3. I nästa steg kan du välja om nyckeln ska ha några restriktioner genom att sätta en begränsning gällande vilka tider på dygnet en nyckel ska vara aktiv.

    Exempel: En nyckel ska bara gå att använda på vardagar eller på vardagar kl. 07-19.


  4. Ge nyckeln ett namn. Nyckelns namn visas under Platser i appen.


    💡 Tips! Om du skapar en nyckel som endast har en dörr kopplad till sig kan du välja att länka namnet från dörren till nyckeln genom att aktivera Use name from door under Optional settings. Då uppdateras nyckelns namn automatiskt om dörrens namn ändras.


  5. Klicka på Create key för att skapa din nya nyckel.


👉 Vill du att nyckeln bara ska vara aktiv under en viss period? Skapa en tidsbegränsad nyckel.

👉 Vill du tillåta användare att låta dörren stå upplåst i upp till 24h? Aktivera manuell dörruppställning.

Hittade du svaret?