Skapa en nyckel
Som Owner, Installer eller Administrator kan du skapa nycklar som kan låsa upp en eller flera dörrar.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar nycklar där.

Vad är en nyckel?

En nyckel kan låsa upp en eller flera dörrar. Som administratör, ägare eller installatör kan du skapa olika varianter av nycklar beroende på användningsområde. För att ge användare tillträde till olika dörrar skickar du dem en eller flera nycklar.


Skapa en nyckel

  1. Gå till fliken Keys och klicka på Create.


  2. Ge den nya nyckeln ett namn och klicka på Next.


  3. Välj vilka dörrar som ska ingå i nyckeln genom att klicka på dem och klicka sedan på Next.


  4. I nästa steg kan du välja om nyckeln ska vara tidsbegränsad, dvs. om den bara ska vara giltig till en viss tid ett visst datum. Om alla som får nyckeln inte ska ha samma tidsbegränsning kan du hoppa över det här steget genom att klicka på Save.

    💡 Om alla som får nyckeln ska ha samma tidsbegränsning kan du läsa vidare i artikeln om att Skapa en tidsbegränsad nyckel.

    👉 Vill du tillåta användare att låta dörren stå upplåst i upp till 24h? Aktivera manuell dörruppställning.

Fick du svar på din fråga?