Skapa en nyckel

Som Ägare, Administratör eller Installatör kan du skapa nycklar som kan låsa upp ett eller flera lås.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad är en nyckel?

En nyckel kan låsa upp ett eller flera lås. Som ägare, administratör eller installatör kan du skapa olika varianter av nycklar beroende på användningsområde. För att ge användare tillgång till olika lås skickar du dem en eller flera nycklar.


Skapa en nyckel

  1. Gå till fliken Nycklar och tryck på Skapa.

  2. Ge den nya nyckeln ett namn och välj tidszon. Tryck sedan på Nästa.

    ❗️Endast lås med denna tidszon inställd kan läggas till i nyckel.

  3. Välj vilka lås som ska ingå i nyckeln genom att trycka på dem och tryck sedan på Nästa.

  4. Välj om nyckeln i sig ska vara tidsbegränsad.

    1. Om du vill ha möjlighet att sätta tidsbegränsningar individuellt för varje användare (förvalt alternativ), tryck på Skapa.

    2. Om nyckeln ska ha samma tidsbegränsning för alla användare som får den, läs vidare i artikeln Skapa en tidsbegränsad nyckel.

👉 Vill du tillåta användare att låta dörren, porten, grinden eller liknande stå upplåst under en längre period? Läs vidare om hur du aktiverar funktionen.

Fick du svar på din fråga?