Alla samlingar
Parakey Webbportal
Lås (fd Dörrar)
Överför ägandeskapet av ett lås (”flytta dörr”) från en plats till en annan
Överför ägandeskapet av ett lås (”flytta dörr”) från en plats till en annan

Så här för du över ägandeskapet av ett lås till en annan plats inom en organisation, dvs. gör om låsstrukturen.

Hanna Dahlström Språng avatar
Skrivet av Hanna Dahlström Språng
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Exempel på användningsområde

Ni har en fastighet där ni vill strukturera om vilka lås som hör till platsen respektive dess underliggande platser och t ex föra över ägandeskapet av ett lås från fastighetens plats till en underliggande plats i strukturen, eller vice versa.

Genom att använda funktionen Överför lås kan du som har rollen som Ägare, Administratör eller Installatör enkelt överföra ägandeskapet och slipper ta bort låset från en plats för att sedan lägga till det på en annan.

❗️Denna funktion ska dock inte användas om du fysiskt flyttar en enhet - då behöver du ta bort låset från den tidigare platsen och sedan lägga till dörren på den nya platsen.

💡När du för över ägandeskapet så delas låset automatiskt tillbaka till platsen som du förde över ägandeskapet från. Detta betyder att alla befintliga nycklar fortfarande kommer innehålla låset och alla användare som hade åtkomst till det innan ägandeskapet fördes över kommer ha det även efteråt.

Så här för du över ägandeskapet

  1. Säkerställ att du har rollen Ägare, Administratör eller Installatör både på platsen som ägandeskapet ska överföras från och platsen som det ska överföras till.

  2. Gå till Lås och tryck på låset du vill föra över ägandeskapet av.

  3. Tryck på Alternativ och därefter på Överför lås.

  4. Sök upp platsen du vill föra över ägandeskapet till och tryck sedan på Spara för att föra över låset.

Ägandeskapet är nu överfört, tänk på att låset är delat tillbaka till den gamla platsen.

💡 Om den gamla platsen inte fortsatt ska ha åtkomst måste du bryta delningen till platsen manuellt.
​​

Fick du svar på din fråga?