Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarParakey Webbportal
Välj vilken information som visas under Användare/Nycklar/Lås
Välj vilken information som visas under Användare/Nycklar/Lås

Välj själv vilka kolumner som visas i användar-, nyckel- och låstabellerna.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

💡 Kolumnerna på sidorna Användare, Nycklar och Lås kan alla anpassas för att ge dig den översikt du behöver.

Så här anpassar du vilka kolumner som visas

  1. Gå till Användare, Nycklar eller Lås och tryck på ikonen till höger.

  2. Markera checkboxen framför de kolumner du vill se i tabellen. Avmarkera dem du inte vill visa. Tabellen uppdateras automatiskt.

💡 Användare: Här kan du välja att visa t ex användares roll, e-postadress i separat kolumn, status (om användare aldrig låst upp något, aldrig loggat in eller om det är problem med användarens e-postadress), när användare senast var aktiva (platsanvändare), uppdaterades eller bjöds in samt egna fält.

💡 Nycklar: Välj om du vill visa t ex nycklars status, antal lås, från och till när nycklar är giltiga, om en nyckel har ett aktivt schema, kan användas via integration, kan hållas upplåst, när nycklarna skapades eller uppdaterades, m.m.

💡 Lås: Välj om du vill se om de har ett aktivt schema, när de skapades och av vem, hur många platser ett lås delas till, vilken typ av Parakey-enhet det är m.m.

Fick du svar på din fråga?