Alla samlingar
Parakey Webbportal
Hantera nycklar
Ta bort en nyckel från en användare
Ta bort en nyckel från en användare

Så här gör du för att ta bort en eller flera nycklar från en användare.

Denice Wijk avatar
Skrivet av Denice Wijk
Uppdaterad för mer än en vecka sedan
  1. Gå till Användare och tryck på användaren du vill ta bort en nyckel från.

  2. Under Översikt, tryck på Nycklar för att se användarens nycklar.

  3. Tryck på krysset vid nyckeln du vill ta bort från användaren.

    💡 Om du vill ta bort alla användarens nycklar kan du trycka på Alternativ under användarens namn, och sedan på Ta bort alla nycklar från användaren. Om du inte planerar att ge användaren en ny nyckel rekommenderar vi dock att du tar bort användaren från platsen istället.


    ❗️ Observera att en nyckel kan vara kopplad till flera tillfällen (t ex vid bokningar). Det står då Visa och en siffra som anger antalet datum/tidsintervall då nyckeln är giltig. Om du inte vill ta bort alla intervall kan du trycka på Visa och välja att ta bort ett eller flera specifika intervall.

  4. Bekräfta genom att trycka på Ta bort.

Fick du svar på din fråga?