Gå till Parakey
  1. Gå till fliken Keys och leta upp nyckeln du vill se giltighetstiden för.

  2. Klicka på nyckeln. I detaljvyn visas start- och slutdatum samt tid tid nyckeln är giltig.

    ❗️ Om det inte står något något start- och slutdatum är nyckeln inte tidsbegränsad.

Fick du svar på din fråga?