Alla samlingar
Parakeys Webbportal
Hantera nycklar
Hur ser jag hur länge en nyckel är giltig?
Hur ser jag hur länge en nyckel är giltig?

I detaljvyn för en tidsbegränsad nyckel kan du enkelt se när nyckeln är giltig.

Denice Wijk avatar
Skrivet av Denice Wijk
Uppdaterad idag

❗️ Denna artikel avser den nya versionen av Parakey Webbportal som du når genom att trycka på Try the new portal längst upp till höger. Vi rekommenderar att du hanterar nycklar där.

  1. Gå till fliken Nycklar och leta upp nyckeln du vill se giltighetstiden för.
    ​​

  2. Tryck på nyckeln. Under nyckelns namn i detaljvyn visas när den är giltig.

    ❗️ Om det inte står något något start- och slutdatum är nyckeln inte tidsbegränsad.


    💡Du kan också välja att visa nycklars giltighetstid i listan med nycklar genom att klicka på ikonen till höger och bocka för kolumnerna Giltig från och Giltig till.

Fick du svar på din fråga?