Namnet på er nyckel bör vara beskrivande för både er och era slutanvändare. Det är nämligen detta namn de ser i appen under vyn "Platser".

Så här byter ni namn på en nyckel

  1. Gå till sidan "Keys"

  2. Leta upp den nyckel i listan som ni vill byta namn på och klicka på den

  3. Klicka på knappen "Change settings"

  4. Ange ert nya namn och klicka på "Save". Namnet är nu uppdaterat och vi kommer uppdatera alla befintliga nycklar.

Samma namn på nyckel som på dörren

Om ni har en nyckel som bara går till en dörr kan ni även välja att ha samma namn på nyckeln som dörren. Det gör ni genom att bocka för "Use name from door". Detta betyder att namnet kommer vara länkat, så om ni byter namn på er dörr kommer nyckeln automatiskt att uppdateras också.

Här ser ni hur det ser ut när man aktiverat att använda
samma namn på nyckel som på dörren

Observera att ni måste byta namnet på dörren, om ni byter namnet på nyckeln så bryter ni denna koppling!

Jag ser inte denna inställningen?

Om ni inte ser "Use name from door" beror det troligtvis för att nyckeln innehåller flera dörrar och det går därför inte att välja.

Hittade du svaret?