Hantera administratörsrättigheter
Bjud in en administratör (administrator), ägare (owner) eller installatör (installer) med några enkla steg.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

För att ge en användare administratörsrättigheter behöver du navigera till en användare. Det kan man göra på flera sätt men det enklaste är att från startsidan gå till Users för att söka bland användare.

Du börjar med att välja den användare vars administratörsrättigheter du vill hantera. När användaren är markerad kan man se hens detaljer till höger.

Screen_Shot_2018-06-14_at_17.12.46.png

Längst upp på detaljsidan hittar man hens roller. Expandera denna för att se vilka roller som användaren har på sig för tillfället. Här kan du ta bort användarens roller. Längst ner hittar du även en knapp med texten Add roles.

Screen_Shot_2019-06-26_at_09.14.09.png

När du klickar på Add roles öppnas ett litet fönster där du kan ge den markerade användaren fler roller. Efter att ha justerat rollerna sparar du dina ändringar genom att klicka på Assign role. Du bör även se att dina val finns med i listan med användarens roller.

Vad ska jag välja?

Det finns 5 standardroller i Parakey.

  • Administrator - Är den roll med störst befogenheter över systemet. Som administratör kan du bland annat, förutom att bjuda in användare och dela ut nycklar, se passageloggar, uppdatera användares information och roller samt skapa nya nycklar.

  • Guest Manager - Är en något enklare roll för personer som kan bjuda in användare och dela ut nycklar. De kan inte skapa nya nycklar, se passageloggar eller hantera inställningar.

  • App Guest Manager - Kan endast bjuda in gäster/användare via Parakey-appen och enbart dela nycklar som finns tillgängliga för accessdelning i appen (funktionen behöver aktiveras av Parakey).

  • Installer - Detta är en roll som ni ger till de personer som ska hjälpa er att installera era Parakey-enheter. Läs vidare om hur du lägger till en installatör.

  • Owner - Detta är den som är ägare av ert Parakey-system. Har samma befogenheter som en Administrator. För att ta bort en Owner måste man först föra över ägarskapet till en annan användare.

Vi rekommenderar att man är restriktiv i sina roller och börjar med så få som möjligt. Om en användare enbart ska hjälpa till att bjuda in nya användare så räcker det med rollen "Guest Manager".

Byta ägare?

Om ni vill ge någon rollen ägare kan ni läsa hur man gör det i artikeln Byte av ägare.

Vart tog rollen "Limited Administrator" vägen?

Vi har bytt namn på “Limited Administrator” till “Guest Manager”, för att tydliggöra syftet med rollen och vilka rättigheter den har.

Fick du svar på din fråga?