Gå till Parakey
  1. Gå till fliken Users och markera användarna du vill skicka nyckeln till.

    💡Tips! Håll inne Control (Command för Mac) och klicka på användarna för att markera dem.

    💡 Tips 2! Applicera ett filter för att snabbt och smidigt hitta rätt användare.

  2. Klicka på Send them keys.

  3. Välj den eller de nycklar du vill skicka ut och klicka på Next.

  4. Ange när användarna ska ha access och klicka på Send key.

Fick du svar på din fråga?