Alla samlingar
Parakey Webbportal
Bjud in användare
Importera (bjud in) många användare
Importera (bjud in) många användare

Importera en större mängd användare från Excel eller Google Sheets via en csv-fil eller genom att kopiera & klistra in deras e-postadresser.

Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ För tillfället kan du bjuda in max 100 användare åt gången, vill du importera fler än så ber vi dig kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig.

Skapa en csv-fil

För att kunna ladda upp ett helt dokument för import behöver du spara det som en csv-fil, en fil där varje kolumn är separerad med ett kommatecken.

 1. Öppna dokumentet i Excel.

  ❗️ En e-postadress på varje rad.

  💡 Du kan även ange användares för- och efternamn genom att skriva det i varsin kolumn, på samma rad som användarens e-postadress, se exempel nedan.

  🌟 Om ni använder Egna fält kan du även importera egen användarinformation, t ex Företag eller Parkeringsplats.

 2. Välj Spara som.

 3. I rutan Filformat väljer du CSV (kommaavgränsad) (på engelska Comma separated values (.csv)).

 4. Tryck på Spara.

Importera användare

 1. Gå till Användare och tryck på Importera.

 2. Här kan du välja att:

  1. Ladda upp din csv-fil.

   💡Du kan också ladda upp en tsv- eller txt-fil.

  2. Klistra in en hel kolumn från exempelvis Excel.

   💡Du kan även klistra in flera kolumner med information om användare så som för- och efternamn ifall de är på samma rad som e-postadressen.

   💡Om du bara vill importera e-postadresser kan du antingen klistra in en kommaseparerad lista (t ex: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]) eller ange en e-postadress per rad.

 3. Tryck sedan på Nästa.

 4. Ange vad respektive kolumn ska importeras som samt om du direkt ska skicka nycklar till användarna.

  💡 Du kan t ex importera en kolumn som förnamn, efternamn eller ett eget fält.

 5. Tryck sedan på Importera.

 6. Användarna importeras. Om du har valt att direkt skicka nycklar till de nya användarna, välj nyckel/nycklar att skicka. Tryck sedan på Nästa.

 7. Ange när nyckeln/nycklarna ska vara giltiga för de nya användarna. Tryck sedan på Skicka nyckel.

Fick du svar på din fråga?