Se och filtrera adminloggarna
Hitta information om vilken administratör som har skapat, ändrat eller tagit bort någonting på er plats.
Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar ser och filtrerar loggar där.

Som Owner, Administrator eller Installer kan du se detta under Logs > Admin logs.

Se administrationslogg

  1. Klicka på Logs för att expandera menyn.

  2. Klicka sedan på Admin logs.

  3. Klicka på en logg eller på Show vid en logg för att se mer detaljerad information.

Filtrera adminloggarna

Att filtrera loggarna kan göra det lättare att få en överblick.

  1. Klicka på Filter uppe till höger.

    💡 Du kan filtrera på administratör, API, datum, dörr, nyckel, schema, typ av ändring och användare.

  2. Ställ in önskat filter, loggarna uppdateras automatiskt.

    💡 Du kan enkelt ta bort ett filter genom att klicka på krysset bredvid det.

Fick du svar på din fråga?