Installation av Parakey Styrbox (Control Unit)

Guider om hur installation av Parakey Styrbox genomförs samt service och underhåll.

Jonas Arvidsson avatar Cecilia Rubinstein avatar
21 artiklar i denna samling
Skrivet av Jonas Arvidsson och Cecilia Rubinstein
Kopplingsscheman

Styrbox - Daglåsning

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox som agerar passersystem med daglåsning, alternativt styrning av motorlås för ökad skyddsklass.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Berika befintligt passersystem

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox som berikar befintligt passersystem.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Daglås med frånkoppling av larm

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox i kombination med daglåsning och larmstyrning.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Dag- och nattlås med frånkoppling av larm

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox i kombination med både dag och nattlåsning samt avlarmning.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Dag- och nattlås med till- och frånkoppling av larm

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox i kombination med både dag och nattlåsning samt larmstyrning.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Daglås med dörrautomatik och armbågskontakt på in- och utsida

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Dag- och nattlås med frånkoppling av larm samt dörrautomatik

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox i kombination med både dag och nattlåsning samt avlarmning och dörrautomatik.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Schemalagd larmstyrning samt "köp tid"

Dedikerad Parakey Styrbox för att kontrollera schemaläggning av larm samt tidsköp.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Hisstyrning

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox för att kontrollera en hiss.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Styrbox - Installation i vädertålig kapsling för garage, fordonspassage och utomhus

Rekommenderat förslag vid installation av Parakey Styr i värdertålig kapsling för utomhusmiljö
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan