Styrbox - Introduktion

Kort introduktion om Parakey Styrbox och beskrivning av de olika terminaler som finns att tillgång.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Parakey Styrbox kontrollerar lås, öppnaknapp och dörrsensor som Parakey-appen ansluter sig mot för att genomföra en öppning. Anslutningen mellan Parakey-appen och enheten sker med Bluetooth Low Energy som är en strömsnål del av Bluetooth. I och med att enheten använder radiovågor för kommunikation ska installation av enheten vara nära dörren, grinden eller porten man vill öppna.

Tänk på att radiovågor försämras av plåt och metall, se därför till att enheten inte installeras så att den blir blockerad i riktningen mot där en normal öppning är tänkt att genomföras.

Konfiguration

Dörrkontrollenheten kommer förkonfigurerad från fabrik. Nedan beskrivs respektive terminals konfiguration och beteende:

  • T1 Ingång - Öppnaknapp, när kretsen sluts sker en dörröppning (flanktriggning).

  • T2 Ingång - Dörrsensor, vid sluten krets anses dörren vara stängd (avstängd vid leverans).

  • T3 Utgång - Matning av lås, kan driva upp till 2A.

  • T4 Utgång - Låssignalering, maxström 20mA.

  • T5 Ingång - Isolerad ingång för öppningstriggning, samtliga utgångar hålls aktiva så länge triggeringången hålls “hög”.

  • T6 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

  • T7 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning, vilken dras 100ms för de andra utgångarna.

Lästips 💡

Följande artiklar ger allt som oftast svar på de vanligaste frågorna.

Fick du svar på din fråga?