Styrbox - Statusindikeringar

Betydelser av lysdiodens indikeringar för Parakey Styrbox

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

På kretskortet för kontrollenheten finns en flerfärgad Status LED för att få information om enheten under tiden den startas och är igång.

Indikation under uppstart

Indikation vid uppstart av elektroniken som indikerar att avkänning av dörrsensor är aktiverad.

Indikation vid uppstart av elektroniken som indikerar att avkänning av dörrsensor är inaktiverad.

Efter uppstart, visar att inspänningen till kontrollenheten är dålig. Antingen är den för hög eller så är det för mycket rippel på den. Orsak till dålig inspänning kan vara att det är likriktat AC inkopplat och inte stabiliserad DC. Observera att denna indikation enbart finns från Arm Firmware Version 3.10.0 och uppåt. För att ta reda på din enhets versionnummer finns en guide här.

Indikation under drift

Blinkar i blå färg med ett intervall av ca 0,5 sekunder. Indikerar att allt är som det ska.

Blinkar i röd färg med ett intervall av ca 0,25 sekunder. Indikerar att hårdvaran är i "Safe mode", kräver uppdatering via installatörs-app för att säkerställa säkerheten.

Visar att hårdvaran är ansluten mot en enhet, en smartphone till exempel.

Indikation dörrsensor aktiveras / avaktiveras

när Knapp 1 är nedtryckt. Indikering för att visa att avkänning av dörrsensor aktiverats i samband när man trycker ner Knapp 1 (On/Off-knappen för dörrsensor).

när Knapp 1 är nedtryckt. Indikering för att visa att avkänning av dörrsensor inaktiverats i samband när man trycker ner Knapp 1 (On/Off-knappen för dörrsensor).

Fick du svar på din fråga?