Alla samlingar
Installation av Parakey
Installation av Parakey Styrbox (Control Unit)
Kopplingsscheman
Styrbox - Installation i vädertålig kapsling för garage, fordonspassage och utomhus
Styrbox - Installation i vädertålig kapsling för garage, fordonspassage och utomhus

Rekommenderat förslag vid installation av Parakey Styrbox i värdertålig kapsling för utomhusmiljö.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Detta är en guide och rekommendation för installation av Parakey i utomhusmiljö. Parakey Styrbox är utvecklad för inomhusmiljö och dess standardkapsling är inte värdertålig, därmed krävs ytterligare material för att den ska tåla att installeras utomhus.

Installeras utomhus för att se till att räckvidden blir maximal. Parakey ska främst användas för inpassage och för utpassage från garage ska en fotosensor eller variant av öppnaknapp installeras på insidan.

Guiden är uppdelad i 5 olika steg:

 1. Förbereda bottenplattan

 2. Fästa elektroniken

 3. Kabelgenomföring i utomhuskapsling

 4. Kabeldragning

 5. Placering av enhet utomhus

Nedan ser du en bild över slutresultatet av guiden.

Material som används

Utöver Parakeys kontrollenhet och materialet som skickas med i lådan används i denna guide även materialet nedan.

 • Apparat-skåp: FIBOX ARCA 203015 inkl. montageplåt
  (Solar artikelnummer: 25.001.09)

 • Termostat: Schneider Electric NSYCCOTHC
  (Solar artikelnummer: 25.798.47)

 • Värmeelement: Schneider Electric NSYCR10WU1C
  (Solar artikelnummer: 25.798.34)

 • DIN-skena: Ensto Cubo S DR35090.4
  (Solar artikelnummer: 25.318.37)

 • Buntband

 • 6 st M4 10mm skruv med bricka och mutter

Elementet som vi använder kräver en strömmatning på 24V och minst 2A. Rekommenderat nätaggregat är Milleteknik AGG 2430-B3. Värt att notera är att strömmatningen måste vara "stabiliserad" om annan strömmatning används.

Steg 1 - Förbereda bottenplattan

Bottenplattan till utomhuskapslingen förbereder vi med totalt 7 hål med ett 5mm borr:

 • 4 hål för att fästa Parakey kontrollenhet.

 • 2 hål för DIN-skena.

 • 1 hål för dragavlastning till kablar, notera pilen i bilden nedan.

Tänk på att placera ut kaplsingen och DIN-skenan med element och termostat på bottenplattan innan du påbörjar att borra. Om distansen mellan DIN-skena och kapslingen är för liten finns risk att elementet tar i.

Framsidan på bottenplattan, notera det extra hålet för dragavlastning.

Viktigt! - Hålen i Parakey-kapslingen får inte riktas nedåt mot elementet.

Baksidan av bottenplattan.

Steg 2 - Fäst elektroniken

Innan du börjar fästa elektroniken så måste två stycken plastflikar tas bort ifrån termostaten. På bilden nedan ser du när flikarna är borttagna.

Här är plastflikarna borttagna för att termostaten ska kunna fästas på DIN-skenan.

När plastflikarna är borttagna är vi redo att fästa all elektronik.

 1. Fäst kretskortet till Parakey kontrollenheten i kapslingen.

 2. Skjut in elementet ifrån sidan på DIN-skenan.

 3. Tryck i termostaten på DIN-skenan framifrån.

Viktigt! - Ställ in termostaten på ca 15 grader enligt bilden nedan.

Samtlig elektronik fäst på bottenplattan, lägg märke till att en av gummibustningarna är borttagen ifrån kaplsingen till kontrollenheten. Detta ger bättre cirkulation plus att denna gummibustning kan användas för kabelgenomföringen ifrån den vädertåliga kaplsingen, se "Kabelgenomföring i utomhuskapsling".

Steg 3 - Kabelgenomföring i utomhuskapsling

Utomhuskapslingen ifrån FIBOX kommer inte med någon kabelgenomföring som standard, därför måste vi göra en egen genomföring för strömmatningen och relästyrningen.

Här kommer vi använda en av de gummbustningar som följer med i lådan till Parakeys kontrollenhet. I botten av utomhuskapslingen borras ett 16mm hål för att kunna trycka i gummbustningen.

Gummibustning fasttryckt i 16 mm hål i botten av utomhuskapslingen.

Steg 4 - Kabeldragning

Det är viktigt att kabeldragningen görs korrekt och inte vidrör elementet. Här kommer dragavlastningen till hjälp som vi tidigare borrat i bottenplattan.

Inga speciella kablar används utan "vanliga" standard fyrledare fungerar utmärkt.

Rekommendation - Använd terminal 6 (T6) om Parakeys kontrollenhet ska relästyra ("trigga") annan utrustning så som styrsystem för grindar eller portar. T6 och T7 är mindre störkänsliga och bättre lämpat att använda för utomhusbruk och vid långa kabeldragningar.

Övergripande bild över kabeldragningen. Här används terminal 6 (T6) för relästyrning och strömmatning till termostat och element ligger så samma plint som strömmatningen till Parakey kontrollenhet.

Närbild på kontrollenhet. Till kontrollenheten matas ström ifrån nätaggregat som sedan används för att driva även termostat och element.

Närbild på kabeldragningen mellan termostat (till vänster) och element (till höger). Här har vi valt att använda samtliga ledare istället för att låta två ligga oanvända.

Redo för att fästa bottenplattan i utomhuskapslingen.

Alla kablar är på plats, locket är påskruvat på Parakeys kontrollenhet samt kabel för strömmatning och relästyrning är dragen genom kabelgenomföringen vi tidigare borrade.

Steg 5 - Placering av enhet utomhus

Placeringen av enheten spelar stor roll för hur långt ifrån man kan öppna. Räckvidden är upp till 80 meter mellan smartphone och kontrollenhet vid fri sikt. Räckvidden minskar markant om man väljer att placera enheten bakom plåt eller liknande.

Välj att placera enheten så nära dörren, grinden eller porten som användare ska passera.

Tips! - Prova enheten i det scenario som den ska användas till innan den skruvas fast för att slippa merjobb med en eventuell flytt av enheten. Exempelvis om Parakey ska användas för styrning av en garageport så är det viktigt att du befinner dig i en bil när du provar.

Utomhuskapslingen kommer redan förberedd med skruvhål för att fästas mot väggen. Använd dessa för att inte bryta väderskyddet.

Skruvhål för fästning mot vägg.

Klart!

Fick du svar på din fråga?