Alla samlingar
Installation av Parakey
Installation av Parakey Control Unit (Styrbox)
Kopplingsscheman
Styrbox - Installation i vädertålig kapsling för garage, fordonspassage och utomhus
Styrbox - Installation i vädertålig kapsling för garage, fordonspassage och utomhus

Rekommenderat förslag vid installation av Parakey Styrbox i värdertålig kapsling för utomhusmiljö.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Detta är en guide och rekommendation för installation av Parakey i utomhusmiljö. Parakey Styrbox är utvecklad för inomhusmiljö och dess standardkapsling är inte värdertålig, därmed krävs ytterligare material för att den ska tåla att installeras utomhus.

Installeras utomhus för att se till att räckvidden blir maximal. Ska Parakey främst användas för in- och utpassering från garage ska en fotosensor eller variant av öppnaknapp installeras på insidan.

Guiden är uppdelad i 5 olika steg:

 1. Förbereda bottenplattan

 2. Fästa elektroniken

 3. Kabelgenomföring i utomhuskapsling

 4. Kabeldragning

 5. Placering av enhet utomhus

Slutresultat av guiden.

Material som används

Utöver Parakey Styrbox och materialet som skickas med den används i denna guide även materialet nedan.

 • Apparat-skåp: FIBOX ARCA 203015 inkl. montageplåt
  (Solar artikelnummer: 25.001.09)

 • Termostat: Schneider Electric NSYCCOTHC
  (Solar artikelnummer: 25.798.47)

 • Värmeelement: Schneider Electric NSYCR10WU1C
  (Solar artikelnummer: 25.798.34)

 • DIN-skena: Ensto Cubo S DR35090.4
  (Solar artikelnummer: 25.318.37)

 • Buntband

 • 6 st M4 10mm skruv med bricka och mutter

Elementet som vi använder kräver en strömmatning på 24V och minst 2A. Rekommenderat nätaggregat är Milleteknik AGG 2430-B3. Värt att notera är att strömmatningen måste vara "stabiliserad" om annan strömmatning används.

Steg 1 - Förbereda bottenplattan

Bottenplattan till utomhuskapslingen förbereds med totalt 7 hål med ett 5mm borr:

 • 4 hål för att fästa Parakey Styrbox.

 • 2 hål för DIN-skena.

 • 1 hål för dragavlastning till kablar, notera pilen i bilden nedan.

Tänk på att placera ut kapslingen och DIN-skenan med element och termostat på bottenplattan innan du börjar borra. Om distansen mellan DIN-skena och kapslingen är för liten finns risk att elementet tar i.

Framsidan på bottenplattan, notera det extra hålet för dragavlastning.

Viktigt! - Hålen i Parakey-kapslingen får inte riktas nedåt mot elementet.

Baksidan av bottenplattan.

Steg 2 - Fäst elektroniken

Innan du börjar fästa elektroniken så måste två stycken plastflikar tas bort ifrån termostaten. På bilden nedan ser du när flikarna är borttagna.

Här är plastflikarna borttagna för att termostaten ska kunna fästas på DIN-skenan.

När plastflikarna är borttagna är vi redo att fästa all elektronik.

 1. Fäst kretskortet till Parakey Styrbox i kapslingen.

 2. Skjut in elementet ifrån sidan på DIN-skenan.

 3. Tryck i termostaten på DIN-skenan framifrån.

Viktigt! - Ställ in termostaten på ca 15 grader enligt bilden nedan.

Samtlig elektronik fäst på bottenplattan, lägg märke till att en av gummibustningarna är borttagen ifrån kapslingen till styrboxen. Detta ger bättre cirkulation plus att denna gummibustning kan användas för kabelgenomföringen ifrån den vädertåliga kapslingen, se "Kabelgenomföring i utomhuskapsling".

Steg 3 - Kabelgenomföring i utomhuskapsling

Utomhuskapslingen från FIBOX kommer inte med någon kabelgenomföring som standard, därför måste det göras en genomföring för strömmatningen och relästyrningen.

Här används en av de gummbustningar som följer med Parakeys Styrbox. I botten av utomhuskapslingen borras ett 16mm hål för att kunna trycka i gummibustningen.

Gummibustning fasttryckt i 16 mm hål i botten av utomhuskapslingen.

Steg 4 - Kabeldragning

Det är viktigt att kabeldragningen görs korrekt och inte vidrör elementet. Här kommer dragavlastningen som tidigare borrats i bottenplattan till hjälp.

Inga speciella kablar används utan "vanliga" standard fyrledare fungerar utmärkt.

Rekommendation - Använd terminal 6 (T6) om Parakey Styrbox ska relästyra ("trigga") annan utrustning så som styrsystem för grindar eller portar. T6 och T7 är mindre störkänsliga och bättre lämpade att använda för utomhusbruk och vid långa kabeldragningar.

Övergripande bild över kabeldragningen. Här används terminal 6 (T6) för relästyrning och strömmatning till termostat och element ligger så samma plint som strömmatningen till Parakey Styrbox.

Till Parakey Styrbox matas ström ifrån nätaggregat som sedan används för att driva även termostat och element.

Kabeldragningen mellan termostat (till vänster) och element (till höger). Här används samtliga ledare istället för att låta två ligga oanvända.

Redo för att fästa bottenplattan i utomhuskapslingen.

Alla kablar är på plats, locket är påskruvat på Parakey Styrbox och kabel för strömmatning och relästyrning är dragen genom kabelgenomföringen tidigare borrades.

Steg 5 - Placering av enhet utomhus

Placeringen av enheten spelar stor roll för hur långt ifrån man kan låsa upp. Placera enheten så nära dörren, grinden eller porten som möjligt. Läs vidare om placering av en Styrbox för optimal räckvidd.

💡 Tips! - Prova enheten i det scenario som den ska användas innan den skruvas fast för att slippa merjobb med en eventuell flytt av enheten. Exempelvis om Parakey ska användas för styrning av en garageport så är det viktigt att du befinner dig i en bil när du provar.

Utomhuskapslingen kommer redan förberedd med skruvhål för att fästas mot väggen. Använd dessa för att inte bryta väderskyddet.

Skruvhål för fästning mot vägg.

Klart!

Fick du svar på din fråga?