Styrbox - Daglås med frånkoppling av larm

Installationsanvisningar för Parakey Styrbox i kombination med daglåsning och larmstyrning.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Beteende

  • Öppnaknappen blockeras då larmet är tillkopplat.

  • Frånkoppling (avlarmning) sker i samband med att en upplåsning sker i Parakey Appen.

  • Tillkoppling av larm sker via larmpanel.

Viktigt

  • Kopplingsschemat förutsätter att larmet använder pulsstyrning för från- och tillkoppling av larmet.

Fick du svar på din fråga?