Gå till Parakey

Notis

Rekommenderat är att ansluta T6 till en dedikerad triggeringång på det befintliga passersystemet då ingång för öppnaknapp i passersystem i de flesta fall är "flanktriggade". Vilket skulle medföra att exempelvis funktionen "schemalagd dörruppställning" ej fungerar samt att en trasig och aktiv öppnaknapp kan "blockera" Parakey.

Fick du svar på din fråga?