Gå till Parakey

Parakey Styrbox använder sig av Bluetooth för att kommunicera med användarens telefon. Därav ska placeringen av Styrboxen vara i närmsta möjliga anslutning till dörren.

Parakey Styrbox har en maximal räckvidd på 80 meter fri sikt.

Fick du svar på din fråga?