Styrbox - Placering och räckvidd

Tänk på att placera Parakey Styrbox i anslutning till dörren, porten, bommen eller dylikt för att säkerställa längsta möjliga räckvidd.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Parakey Styrbox använder sig av Bluetooth för att kommunicera med användarens telefon. Därav ska placeringen av Styrboxen vara i närmsta möjliga anslutning till dörren, porten, bommen eller dylikt som låsas upp med Parakey.

Parakey Styrbox har en maximal räckvidd på 80 meter fri sikt.

Fick du svar på din fråga?