Styrbox - Logik för in- och utgångar

Kontrollenheten beter sig lite olika beroende på vilken mjukvara den har programmerats med.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kontrollenheten beter sig lite olika beroende på vilken mjukvara den har programmerats med. För att veta vilken version din enhet har finns detta i portalen under "Doors" och vidare in på dörren du är intresserad av finns det ett fält som heter "ARM Firmware Version". Det finns fyra olika beteende beroende på vad enheten har för mjukvara. Alla fyra är dock rätt snarlika varandra.

För att se var det olika terminalerna sitter på kretskortet se nedan.

ARM Firmware version 2.x.x

I version 2.x.x är standard-konfigurationen för terminalerna följande:

 • T1 Ingång - Öppnaknapp, vid sluten krets sker en dörröppning.

 • T2 Ingång - Dörrsensor, vid sluten krets anses dörren vara stängd (Avstängd vid leverans).

 • T3 Utgång - Matning av lås, kan driva upp till 2A.

 • T4 Utgång - Låssignalering, maxström 20mA

 • T5 Ingång - Isolerad ingång för öppning, vid pålagd spänning sker en öppning.

 • T6 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

 • T7 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

Vad händer vid sluten öppnaknapp och ingen dörrsensor?

När en öppnaknapp sluter kretsen för T1, vid sekund 1, kommer kontrollenheten att påbörja en öppning. T7 kommer att aktiveras först, sedan 100ms efter T7 aktiveras T3, T4, och T6. Alla fyra kommer sedan att vara aktiva i 5 sekunder efter att kretsen på T1 öppnas upp igen.

Precis samma förfarande kommer att ske ifall en spänning läggs på T5 istället för att T1 sluts.

Vad händer vid sluten öppnaknapp och dörrsensor?

När en öppnaknapp sluter kretsen för T1, vid sekund 1, kommer kontrollenheten att påbörja en öppning. T7 kommer att aktiveras först, sedan 100ms efter T7 aktiveras T3, T4, och T6 (dörren öppnas vid sekund 2). Alla fyra kommer sedan att vara aktiva i minst 5 sekunder efter att kretsen på T1 öppnas upp igen. När väl dessa 5 sekunder passerat kollas T2 kontinuerligt så att när den väl blir sluten stängs T3, T4, T6 och T7 efter 0,5 sekunder.

Precis samma förfarande kommer att ske ifall en spänning läggs på T5 istället för att T1 sluts.

ARM Firmware version 3.0.0 - 3.5.0

I version 3.x.x till 3.5.0 är standard-konfigurationen för terminalerna följande:

 • T1 Ingång - Öppnaknapp, när kretsen sluts sker en dörröppning (flanktriggning).

 • T2 Ingång - Dörrsensor, vid sluten krets anses dörren vara stängd (Avstängd vid leverans).

 • T3 Utgång - Matning av lås, kan driva upp till 2A.

 • T4 Utgång - Låssignalering, maxström 20mA

 • T5 Ingång - Isolerad ingång för öppning, när pålagd spänning sker, sker en öppning (flanktriggning).

 • T6 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

 • T7 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

Vad händer vid sluten öppnaknapp och ingen dörrsensor?

När en öppnaknapp sluter kretsen för T1, vid sekund 1, kommer kontrollenheten att påbörja en öppning. T7 kommer att aktiveras först, sedan 100ms efter T7 aktiveras T3, T4, och T6. Alla fyra kommer sedan att vara aktiva i 5 sekunder från tillfället som T1 slöts även om T1 fortfarande är sluten efter 5 sekunder.

Precis samma förfarande kommer att ske ifall en spänning läggs på T5 istället för att T1 sluts.

Vad händer vid sluten öppnaknapp och dörrsensor?

När en öppnaknapp sluter kretsen för T1, vid 1 sekund, kommer kontrollenheten att påbörja en öppning. T7 kommer att aktiveras först, sedan 100ms efter T7 aktiveras T3, T4, och T6 (dörren öppnas vid sekund 2). Alla fyra kommer sedan att vara aktiva i minst 5 sekunder från tillfället som T1 slöts även om T1 fortfarande är sluten efter 5 sekunder. När väl dessa 5 sekunder passerat kollas T2 kontinuerligt så att när den väl blir sluten stängs T3, T4, T6 och T7 efter 0,5 sekunder.

Precis samma förfarande kommer att ske ifall en spänning läggs på T5 istället för att T1 sluts.

ARM Firmware version 3.6.3 och uppåt

För version 3.6.3 och uppåt är det en liten skillnad på konfiguration jämfört med 3.5.0. Skillnaden är att det inte är flanktriggning på T5 längre utan nivåtriggning. Detta innebär att så länge det finns en spännning på T5 kommer utgångarna vara aktiva.

ARM Firmware version 3.11.0 och uppåt

För version 3.11.0 och uppåt är det en ytterligare en liten skillnad på konfiguration jämfört med 3.10.0. Skillnaden är att triggning på T1 inte längre aktiverar T7. Det innebär att T1 enbart aktiverar T3, T4 och T6.

Fick du svar på din fråga?