Gå till Parakey

Beteende

  • Öppnaknappen låser endast upp daglåset.

  • Armbådskontakten på insidan av dörren låser upp daglåset samt aktiverar dörrautomatiken.

  • Armbådskontakten på utsidan aktiveras endast låset är upplåst (antingen via Parakey App eller öppnaknapp).

Fick du svar på din fråga?