Har du som administratör skickat en tidsbegränsad nyckel och önskar se när den är giltig, vänligen följ dessa steg:

Steg 1

Logga in på my.parakey.co och gå in på vald plats.

Steg 2

Tryck på fliken "keys" och sök upp vilken nyckel du vill kolla upp och tryck på nyckelns namn, för att få upp en ruta till höger med info.

Steg 3

Tryck på pilen till höger om texten "...users" och sök sedan upp vald e-postadress.

Steg 4

Tryck sedan på "show details" för att få ut den information du behöver för att se giltighetstid för nyckeln.
Står inte slutdatum så gäller alla nycklar i minst 10 år från att man skickade ut nyckeln.


Hur ändrar man slutdatum för en nyckel?

Du kan inte ändra slutdatum efter du har skickat ut en nyckel, men du kan enkelt ta bort deras nyckel och sedan skicka ut en samma nyckel med ett annat slutdatum. Om t.ex. en användare har sagt upp sin tjänst vid ett visst datum och du vill säkerställa att deras åtkomst försvinner samma dag.


Önskar du veta mer hur du skickar en tidsbegränsad nyckel?

Hittade du svaret?