Gå till Parakey

Om du är nära dörren

Om du befinner dig nära en dörr kan du se i Lås upp-vyn om du har en giltig nyckel till dörren:

  • Har du en giltig nyckel ser du en ruta med blå detaljer där du kan klicka på dörrens namn för att låsa upp dörren.

  • Har du en ogiltig nyckel ser du den tillsammans med en gul text som anger status.

Parakey iOS app showing doors to which the user has a valid key, as well as a door to which the user's key is valid in 8 hours


Om du inte är nära dörren

  1. Gå till Platser och klicka på den aktuella platsen.

  2. Klicka på nyckeln vars giltighetstid du vill se.

  3. Under Giltig (Valid) kan du se när nyckeln är giltig.

Parakey iOS app showing when a specific key is valid
Fick du svar på din fråga?