Gå till Parakey

Vi rekommenderar alltid att skapa separata nycklar för integrationer. Detta för att inte blanda ihop användare som hanteras via integration och de som bjuds in manuellt via portalen.

❗️ Tillåt enbart API integration för de nycklar som ska användas av integrationen. Som standard har en integration inte tillgång till några nycklar alls.

Tillåt API integration för en ny nyckel

  1. Aktivera Allow API integration i samband med att du namnger nyckeln.


  2. Klicka på Create key för att skapa nyckeln.

Tillåt API integration för en befintlig nyckel

  1. Gå till fliken Keys och leta upp nyckeln du vill tillåta API integration för.

  2. Klicka på nyckeln och sedan på Change settings.

  3. Aktivera Allow API Integration och klicka på Save.


💡 I listan över nycklar kan du se vilka nycklar som har API aktiverat - de är markerade med texten API enabled.

Fick du svar på din fråga?