Gå till Parakey

❗️Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal.

Kolumnerna på sidorna Users, Keys och Doors kan alla anpassas för att ge dig den översikt du behöver.

Så här anpassar du vilka kolumner som visas

  1. Gå till fliken Users, Keys eller Doors och klicka på kugghjulet till höger.

  2. Klicka i checkboxen framför de kolumner du vill se i tabellen. Klicka ur dem du inte vill visa. Tabellen uppdateras automatiskt.


💡 Users: Här kan du välja att visa användares roll, e-postadress i separat kolumn, status (om användare aldrig låst upp en dörr, aldrig loggat in eller om det är problem med användarens e-postadress), när användare senast var aktiva, uppdaterades eller bjöds in samt egna fält.

💡 Keys: Välj om du vill visa nycklars status, dörrar, start- och sluttid, Alias ID och Access ID (används vid integration), om en nyckel har ett aktivt schema, kan användas via integration, kan användas för att ställa upp en dörr, när nycklarna skapades eller uppdaterades.

💡 Doors: Välj om du vill se om dörrar kan öppnas via NFC-sticker, har ett aktivt schema, när de skapades och senast uppdaterades samt hur många platser en dörr delas till.

Fick du svar på din fråga?