En nyckel i Parakey består av en eller flera dörrar som sedan kan skickas till dina användare. Nycklar kan användas för att gruppera dina användare på antingen användningsområde (Anställda/Städare/Vaktmästare/Gäster), eller på specifika dörrar (Kontoret/Garaget) eller efter tillfälliga event (Kickoff/Gästföreläsning).

För att skapa en nyckel behöver du ha fulla Administrationsrättigheter.

Skapa en nyckel

  1. För att skapa en ny nyckel går du till "Keys"-fliken.

  2. Klickar på "Create a new key".

  3. Du får ett nytt fönster, här väljer du den eller de dörrar du vill ska ingå i den nya nyckeln och klickar på "Next".

  4. Här väljer du vilket säkerhetsschema du vill ha (se kapitel om "Hantera säkerhetsschema för era nycklar" för mer information), för en enkel nyckel väljer vi bara "Next".

  5. Här väljer du namnet på din nyckel, detta namn presenteras för användaren i Appen under Keys-tabben. Däremot syns bara namnet på dörren när de ska öppna. Om du skapar en nyckel för en dörr kan du välja att länka namnet från dörren till nyckeln "Use name from door" under "Optional settings". Det betyder att namnet på nyckeln uppdateras automatiskt ifall man ändrar namnet på dörren.

    Du kan även välja att tidsbegränsa din nyckel med start och sluttid (se kapitel om "Skapa en tidsbegränsad nyckel" för mer information).

    Slutligen kan du välja om nyckeln ska stödja manuell dörruppställning (se kapitel om "Hantera manuell dörruppställning för era nycklar" för mer information).

  6. Klicka på "Create key" för att skapa din nya nyckel.

Hittade du svaret?