Här beskrivs hur du enkelt bjuder in en eller flera användare. Vill du hellre importera många användare från t.ex. ett Excel-dokument och skicka ut nycklar beskriver vi det här.

På din startsida finns knappen "Give access" till vänster som öppnar ett nytt fönster där du snabbt och enkelt bjuder in nya användare.

 1. Vem vill du bjuda in?
  Första steget är att välja ut vem eller vilka som ska få en ny nyckel. Klicka sedan på "Invite new user" och ange deras e-postadress (för- och efternamn är valfritt). Användaren kommer alltid fylla i sitt eget namn ifall ni inte gör det här, eller bekräfta det ifall ni redan fyllt i det. Vi rekommenderar inte att spara annan information i deras namn, istället kan ni använda "taggar" för detta som vi beskriver närmare här. När du har valt ut era användare klickar du på "Next".

 2. Till vad vill du ge dem tillgång?
  Andra steget är att välja vad dina användare ska få tillgång till, du kan här välja en eller flera nycklar. Om nyckeln är tidsbegränsad ser du det på ikonen genom att en liten klocka visas, samt text under namnet som förklarar begränsningen. När du valt den eller de nycklar som du vill skicka ut klickar du på "Next".

 3. När ska de ha tillgång?
  Det tredje och sista steget är att välja när nycklarna du skickar ut ska vara giltiga. Som standard är de giltiga från sekunden du klickar på skicka och utan något slutdatum. Men du kan här antingen göra några snabbval som idag/imorgon/nästa måndag osv eller välja datum själv.

 4. Granska och skicka
  Du kan hela tiden granska din nyckel till höger och se vilka användare/nycklar och tidsbegränsningar de kommer att få. När du är nöjd klickar du på skicka.

  Har du lagt till nya användare kommer dessa få ett mail där de bjuds in att använda appen. Dina befintliga användare kommer få en notis till sin mobiltelefon och kan börja använda sina nya nycklar med en gång.

Genvägar för att skicka ut en nyckel

Som standard skickar du ut nya nycklar genom att klicka på den stora "Give Access"-knappen på Dashboarden/startsidan. Men det finns även två genvägar när du kollar på detaljer för antingen en användare eller en nyckel.

Från sökfältet

Du kan snabbt och enkelt bjuda in nya användare genom att ange deras e-postadress i sökfältet och sedan trycka på ENTER.

Från användare-detalj vyn

Du kan enkelt skicka en ny nyckel till en specifik användare genom att klicka på "Send a key"-knappen uppe till höger bredvid namnet på användaren.

Från nyckel-detalj vyn

På samma sätt kan du skicka ut en specifik nyckel till några användare genom att klicka på "Send key" i nyckeldetaljerna uppe till höger bredvid namnet på nyckeln.

Hittade du svaret?