Skicka nyckel från appen

Så här gör du för att dela en nyckel till någon annan – direkt från Parakey-appen.

Hanna Dahlström Språng avatar
Skrivet av Hanna Dahlström Språng
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️Detta är en tillvalsfunktion som behöver aktiveras av ansvariga på platsen och du behöver ha en roll med rätt behörighet för att kunna skicka en nyckel från appen.

  1. Gå till Platser i appen.

  2. Tryck på platsen dit du vill bjuda in någon.


  3. Klicka på Skicka nyckel.


  4. Skriv in e-postadress till den du vill bjuda in.

  5. Välj vilken nyckel du vill skicka.

    💡 Du kan endast skicka nycklar som du själv har.

  6. Välj från och till när personen ska kunna låsa upp med nyckeln.

  7. Klicka på Skicka.


  8. Personen får nu ett inbjudningsmejl med instruktioner för att komma igång med Parakey.

Fick du svar på din fråga?