För att bjuda in en ny användare behöver du bara deras e-postadress. Om du vill bjuda in en eller ett fåtal användare gör du det enklast genom att skicka dem en ny nyckel. Då skapas automatiskt ett konto för användaren ifall de inte finns.

Läs mer om hur du skickar ut en nyckel till en ny användare här.

Du kan bjuda in en användare med samma e-postadress flera gånger, vi skapar alltid bara ett konto för varje unik e-postadress.

Kontot ska vara personligt, så undvik att bjuda in e-postadresser som "[email protected]" eller "[email protected]", istället kan ni använda taggar för att markera vissa typer av användare.

Vill ni importera många användare på en gång, läs istället hur man bjuder in många användare.

Hittade du svaret?