Gå till Parakey

Det finns två sätt att ta bort en nyckel från användaren:

Ta bort en specifik nyckel

Du kan enkelt ta bort en eller flera nycklar från en användare genom följande steg. Observera att ni inte behöver bekräfta när ni tar bort en nyckel, nyckeln tas bort med en gång men ni kan enkelt återställa användaren genom att klicka på "Undo" efter att ni tagit bort nyckeln (och är kvar på samma sida).

  1. Gå till "Users" fliken

  2. Leta upp den användaren du vill ta bort nycklar från genom att använda sökfältet eller scrolla i listan

  3. Klicka på raden som säger "X keys" (där x är antalet nycklar användaren har blivit tilldelad).

  4. Härifrån kan du enkelt ta bort alla nycklar genom att klicka på "Revoke all". Men om du inte planerar att ge användaren en ny nyckel med en gång rekommenderar vi att ni tar bort användaren istället genom att följa stegen i sektionen nedanför.

  5. Ni kan även ta bort individuella nycklar genom att klicka på "Revoke key".

Observera att om ni använder tidsbestämda nycklar/bokningar kommer ni även ta bort alla framtida nycklar. Ni bör därför först klicka på "Show details" för att se exakt vilka datum/tider nyckeln är giltig. Ni kan även härifrån ta bort individuella datum.

Ta bort en användare

Du kan även ta bort användaren och då försvinner automatiskt alla nycklar och användaren har inte längre tillgång till dina dörrar.

Fick du svar på din fråga?