Säkerhetsschema är ett smidigt sätt att begränsa din nyckel med ett återkommande veckoschema. T.ex. gäster kanske aldrig ska få möjlighet att öppna dörren utanför kontorstid (oavsett hur länge deras nyckel är giltig) eller ni kanske har personal/gäster som bara ska ha tillgång på onsdagar mellan 17-20 i 6 månader.

Exempel på ett säkerhetsschema som bara gäller måndag-fredag mellan 07:00 och 20:00

Tips för att ändra säkerhetsschemat

  • Grön färg betyder att nyckeln är aktiv som vanligt, röd färg betyder att nyckeln är inaktiv och inte går att låsa upp med.

  • Använd dropdown listan för att välja mellan några standard scheman, t.ex. "Weekdays only" eller "Weekdays between 7-19)" eller så kan du kopiera ett schema från någon befintlig nyckel.

  • Klickar du på rubriken "Mon"-"Sun" så markeras hela dagen

  • Klickar du på klockslagen så markeras den timmen för alla dagar

  • Du kan alltid klicka och dra med musen för att markera flera rader/celler på en gång

Skapa en nyckel med säkerhetsschema

Steg 1
Gå till "Keys"-fliken.

Steg 2
Klicka på "Create a new key".

Steg 3
I det nya fönstret väljer de dörrar du vill ska ingå i den nya nyckeln och klickar på "Next".

Steg 4
Här väljer du ditt säkerhetsschema, så våra tips för säkerhetsschemat ovan.

Steg 5
Namnge din nyckel och klicka på "Create key" för att skapa din nya nyckel.

Ändra säkerhetsschema på en befintlig nyckel

Ni kan även ändra säkerhetsschema på befintliga nycklar och ändringen skickas du automatiskt ut till alla användare som har den nyckeln.

Steg 1
Gå till "Keys"-fliken.

Steg 2
Hitta den nyckel ni vill ändra på i listan av nycklar, använd gärna sökfältet för att filtrera listan ifall ni har många nycklar.

Steg 3
Klicka på raden där det står "Security level" för att visa ert nuvarande säkerhetsschema.

Steg 4
Ni ser nu ert nuvarande schema. Grön färg betyder ingen begränsning, röd färd betyder att nyckeln är inaktiverad och går inte att öppna med.

Steg 5
Klicka på knappen "Change security level" för att få upp en ny ruta

Steg 6
Här väljer du ditt säkerhetsschema, så våra tips för säkerhetsschemat ovan.

Steg 7
Klicka på "Update security level" för att spara dina ändringar.

Hittade du svaret?