För att ge en användare administratörsrättigheter behöver du navigera till en användare. Det kan man göra på flera sätt men det enklaste är att från startsidan gå till Users för att söka bland användare.

Du börjar med att välja den användare vars administratörsrättigheter du vill hantera. När användaren är markerad kan man se hens detaljer till höger.

Screen_Shot_2018-06-14_at_17.12.46.png

Längst upp på detaljsidan hittar man hens roller. Expandera denna för att se vilka roller som användaren har på sig för tillfället. Här kan du ta bort användarens roller. Längst ner hittar du även en knapp med texten Add roles.

Screen_Shot_2019-06-26_at_09.14.09.png

När du klickar på Add roles öppnas ett litet fönster där du kan ge den markerade användaren fler roller. Efter att ha justerat rollerna sparar du dina ändringar genom att klicka på Assign role. Du bör även se att dina val finns med i listan med användarens roller.

Vad ska jag välja?

Det finns 5 standard roller i Parakey.

  • Administrator - Är den roll med störst befogenheter över systemet. Som administratör kan du bland annat, förutom att bjuda in användare och dela ut nycklar, se passageloggar, uppdatera användares information och roller samt skapa nya nycklar.

  • Limited Administrator - Är en något enklare roll för personer som kan bjuda in användare och dela ut nycklar. De kan inte skapa nya nycklar eller se passageloggar.

  • Installer - Detta är en roll som ni ger till de personer som ska hjälpa er att installera era Parakey-kontrollenheter. Denna roll har samma behörigheter som en Administrator men kan även lägga till och editerar dörrar i Parakey (Ni kan läsa mer i Lägg till en installatör).

  • Integrator - Detta är den roll ni ger till personer som ska integrera med Parakey genom vårt API. Dessa användare får samma behörighet som en Administrator men ska enbart används för API-koppling.

  • Owner - Detta är den som är ägare av ert Parakey-system. Har samma befogenheter som en Administrator men den skillnaden att en owner kan alltid bli borttagen. För att ta bort en Owner måste man först föra över ägarskapet till någon annan användare.

Vi rekommenderar att man är restriktiv i sina roller och börjar med så få som möjligt. Om en användare enbart ska hjälpa till att bjuda in nya användare så räcker det med rollen "Limited Administrator"

Byta ägare?

Om ni vill ge någon rollen ägare kan ni läsa hur man gör det i artikeln Byte av ägare.

Hittade du svaret?