Gå till Parakey

❗️ Om du når max antal användare när du försöker bjuda in nya användare får du felmeddelandet Could not invite user!


❗️Om du ser en varning med texten User limits exceeded with [antal] users! på dashboarden så innebär det att antalet användare som ingår i er licens har överskridits.


I dessa fall kan du:

  1. Utöka med fler användare. Du är varmt välkommen att kontakta Parakey för att utöka er licens med fler användare. Gå till Dashboard och klicka på Buy additional users, places or doors.

    ❗️Ni kommer inte kunna bjuda in fler användare innan ni tagit bort användare eller utökat er licens.

Fick du svar på din fråga?