Från start-vyn

Om du befinner dig nära dörren kan du se dess status i listan över dörrar i närheten. Har du en giltig nyckel ser du en ruta med blå detaljer där du kan klicka på dörrens namn för att låsa upp dörren. Har du en ogiltig nyckel ser du den tillsammans med en gul text som anger dess status.

Från Platser-vyn

Om du inte befinner dig i närheten av dörrarna kan du se under Platser om dina nycklar är giltiga eller inte.

  • Giltig nyckel är grönmarkerad.

  • Nyckel som blir giltig någon gång i framtiden är blåmarkerad.

  • Utgångna nycklar är gulmarkerade.

Hittade du svaret?