Gå till Parakey
  1. Gå till fliken Doors.

  2. Leta upp dörren du vill sluta dela och klicka på den.

  3. Under Door is being shared with ser du vilka platser som dörren delas till. Klicka på Remove bredvid namnet på den plats som du vill sluta dela dörren med.

    💡 När du slutar dela en dörr till en plats försvinner dörren från nycklar kopplade till den platsen. Ett mail skickas automatiskt till administratörer för platsen med information om detta.

Fick du svar på din fråga?