Att lägga till eller ta bort dörrar från en nyckel är väldigt enkelt. När du ändrar dörrar på en nyckel slår detta automatiskt på alla användare som har nyckeln och de får direkt tillgång till de dörrar som man lägger till.

Lägga till en dörr till en nyckel

  1. Logga in på My Parakey

  2. Om du har flera platser välj först den plats du vill administrera genom att klicka på namnet i listan (om du bara har en plats kommer du direkt till denna)

  3. Klicka på länken "Keys" i huvudmenyn.

  4. Leta upp den nyckel som du vill ändra på och klicka på den i listan.

  5. I detaljvyn som visas ser du de dörrar som ingår i nyckeln, om nyckeln innehåller flera dörrar klickar du på rubriken "x Doors" för att visa alla dörrar.

  6. För att lägga till en ny dörr klicka på "Select doors" och välj vilka dörrar du vill koppla till nyckeln.

Ta bort en dörr från en nyckel

  1. Följ steg 1-5 ovan

  2. På samma rad som dörrens namn finns klicka på "Unlink door" för att koppla bort denna dörr. Tänk på att en nyckel alltid måste ha minst en dörr. Om du vill byta dörr måste du först lägga till den nya dörren och sedan ta bort den gamla.

Begreppsförklaring

  • "Shared door" - betyder att dörren inte tillhör din plats men är delad från någon annan plats. Passageloggar som görst på denna dörr kommer alltid att delas med den som äger dörren. Ägaren har också rätt att dra tillbaka åtkomsten till sin dörr vilket gör att era nycklar automatiskt uppdateras.

  • Ikonen som ser ut som en kedja finns bara om nyckeln enbart innehåller en dörr och där nyckeln har samma namn som dörren. Det innebär att om man ändrar namnet på dörren så kommer automatiskt namnet på nyckeln ändras. Läs mer här om hur man ändrar namn på en dörr.

Hittade du svaret?