Alla samlingar
Parakeys Webbportal
Hantera nycklar
Lägga till och ta bort dörrar från en nyckel
Lägga till och ta bort dörrar från en nyckel

Så här ändrar du vilka dörrar som ska vara kopplade till en nyckel.

Cecilia Rubinstein avatar
Skrivet av Cecilia Rubinstein
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar nycklar där.

❗️ Dessa ändringar slår igenom automatiskt för alla användare som har nyckeln.

Addera en dörr till en nyckel

  1. Gå till fliken Keys.

  2. Leta upp nyckeln du vill ändra och klicka på den.

  3. Vid Doors, klicka på Add or remove.

  4. Klicka på dörren du vill lägga till.

  5. Klicka sedan på Save.

Ta bort en dörr från en nyckel

❗️ En nyckel måste alltid innehålla minst en dörr. Om du vill byta dörr måste du först lägga till den nya dörren och sedan ta bort den gamla.

  1. Följ steg 1-2 ovan.

  2. Klicka på det röda krysset bredvid dörrens namn för att koppla bort den från nyckeln.

Fick du svar på din fråga?