För att aktivera ett schema för en dörr krävs det att:

  • Det finns ett schema publicerat i portalen. Läs mer om det här.

  • Du är en administratör eller installatör på platsen.

  • Du har en aktiv nyckel till den dörr du vill aktivera.

Aktivera schema

Välj dörr

När du startar appen letar den upp dörrar i närheten och visar upp dem. Där står det vad dörren heter (till exempel "Kontor" eller kanske "Garageport"). Om ett schema behöver aktiveras står texten "Schemat behöver aktiveras" under namnet (se bild). Tryck på "info-knappen" till höger om namnet på den dörr vars schema du vill aktivera.

Överför schema

I detaljvyn kan du se status och detaljer kring schemat. Den orangea varnings-ikonen indikerar att du som administratör behöver aktivera schemat. När du trycker på Aktivera schema överförs schemat till dörren. Se därför till att stanna kvar tills dess att appen säger att den är klar.

Tips! Har du skapat, ändrat, eller lagt till undantag i ett schema men tycker inte att det återspeglas i appen kan du testa synka scheman manuellt genom att trycka på statusen för schemat.

Klart!

Efter lyckad aktivering ser man att den tidigare ikonen har bytts ut till en grön bock. Dörren kommer från och med nu följa det schemat som överförts.

Ändra eller ta bort ett schema

För att ändra eller ta bort ett schema följer du instruktionerna som finns här.

Har du ändrat eller tagit bort ett schema i portalen och vill verkställa dina ändringar gör du precis som vid aktivering av ett nytt schema.

Hittade du svaret?