Lägg till ett nytt lås

Lägga till ett nytt lås (Parakey-enhet) på en plats i via Parakey-appen alternativt via webbportalen

Hanna Magnusson avatar
Skrivet av Hanna Magnusson
Uppdaterad denna vecka

Innan du sätter igång

❗️Säkerställ att du är Installatör på platsen där enheten ska installeras. Om du inte är det, be administratören lägga till dig som installatör på platsen.

💡 Om du är ny Parakey-installatör får du ett inbjudningsmejl med instruktioner för hur du loggar in och kommer igång. Du använder samma inloggningsuppgifter i appen och webbportalen.

Alternativ #1 - Lägg till ett nytt lås via appen

 1. Gå till Platser i appen och tryck på platsen där enheten installeras.

 2. Tryck på Lägg till lås.

 3. Ange enhetens installationskod (fyra tecken) eller skanna QR-koden vid installationskoden.

 4. Ge låset ett namn, ange upplåsningslängd och välj att skapa en nyckel för att kunna slutföra installationen i appen.

 5. Tryck på Lägg till.

Alternativ #2 - Lägg till ett lås via Parakey Webbportal

 1. Navigera till platsen där enheten installeras och gå till Lås.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Ange enhetens installationskod (fyra tecken) som du hittar både på dess förpackning och kretskort.

 4. Klicka sedan på Hitta enheten.

 5. Namnge låset (detta kan ändras av kunden senare).

 6. Ange typ, t ex dörr eller garageport.

 7. Aktivera Skicka en nyckel som är giltig i 7 dagar för det här låset till mig för att kunna gå vidare och slutföra installationen i appen.

 8. Tryck på Spara.


Felmeddelanden och hantering av dem

Felmeddelande

Vad ska jag göra?

Device has been installed to another domain and can not be added

Detta betyder att enheten redan finns tillagd på en annan plats. Ta bort enheten från platsen den tidigare är adderad på.

Kontakta [email protected] för ytterligare hjälp.

Vi kunde inte hitta någon enhet med installationskoden…

Kontrollera att du angett rätt installationskod. Observera att det görs skillnad på stora och små bokstäver.

Fick du svar på din fråga?