Alla samlingar
Beta-version av webbportalen
Hantera användare
Beta - Redigera egen användarinformation
Beta - Redigera egen användarinformation
Så här gör du för att lägga till/editera användarinformation i egna fält (Custom fields).
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal.

❗️För att kunna lägga till egen användarinformation behöver du först skapa egna fält.

Lägg/editera till skräddarsydd användarinformation

  1. Gå till fliken Users och klicka på användaren du vill editera.

  2. Under Custom info, klicka på Edit.


  3. Editera informationen och klicka på Save.


Fick du svar på din fråga?